Algemene Deelnemingsvoorwaarden

Dit evenement is een bijeenkomst van oude voertuigen, van bij de oorsprong tot en met 1980 (motoren tot 1960), met een toeristisch parcours (geen wedstrijd) dat het merendeel van de oude routes van de edities uit het begin van de 20ste eeuw volgt.

Het deelnemende voertuig en zijn chauffeur moeten beantwoorden aan de wettelijke verkeersregels in België.

De organisatoren raden de bestuurder en zijn passagiers een correcte kledij aan, aangepast aan de omstandigheden. Kledij uit de tijd van het voertuig is niet verplicht maar aangeraden: de aldus uitgedoste deelnemers zullen extra aandacht krijgen.

De organisatoren behouden zich het recht voor om het programma van de herdenkingsrit te wijzigen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, als de omstandigheden hierom vragen.

De organisatoren bepalen de categorie van het voertuig op basis van de gegevens verstrekt door de deelnemer. De deelnemer die deze inschrijving tekent, bevestigt de juistheid van de meegedeelde gegevens. De organisatoren behouden zich het recht voor de start te weigeren aan alle voertuigen die niet conform zijn met deze gegevens. Een dergelijke beslissing is onaanvechtbaar. De deelnemer aanvaardt zonder reserves deze Algemene Deelnemingsvoorwaarden.

De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 31 mei 2022.

Elke verandering van voertuig moet uiterlijk op die datum worden meegedeeld. Dit is onontbeerlijk voor de klassering van de voertuigen, de veiligheid, de toegangscontrole bij de gereserveerde plaatsen en de opstelling van een deelnemerslijst.

De organisatie zal rekening houden met eventuele gezondheidsmaatregelen die in juli 2022 nog van kracht zouden kunnen zijn.

Annulering van de inschrijving: 50% van het inschrijvingsgeld zal worden teruggestort indien deze ons schriftelijk of per e-mail toekomt voor 1 juni 2022. Er wordt geen inschrijvingsgeld teruggestort voor een annulering die ons later toekomt of wanneer een deelnemer zich niet aanbiedt voor de start.


Commémoration du Circuit des Ardennes a.s.b.l.
PB 18 - Ixelles Couronne Wéry
1050 Brussel
Email: circuit.ardennes@gmail.com