Over de Vereniging "Commémoration du Circuit des Ardennes"

De vereniging "Commémoration du Circuit des Ardennes" (Herdenking van het Circuit des Ardennes) bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die zich wijden aan de geschiedenis van oude motorvoertuigen, hun praktijk en de ontwikkeling van de Belgische Ardennen, die het Circuit des Ardennes hebben voortgebracht.

Deze vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking en kunnen bijdragen tot het succes van het Circuit des Ardennes:

• Auto-historici
• Leden of voorzitters van Clubs (Royal Veteran Car Club Belgium, Veteran Car Club of Great Britain, Veteran Car Club Suisse, Teuf Teuf de France, Historical Vehicle Club Belgium, Bugatti en andere merkclubs).
• Evenementen Managers
• Foto-Clubs
• Overheid.

Comittee_1.jpg

Comittee_2.jpg

Leden van de Vereniging

*Permanente leden van de Vereniging

Bernard Caprasse, Erevoorzitter – Provinciegouverneur

Bernard Dewitte*, Voorzitter – Notaris

Jacques Deneef*, Voorzitter van het Organisatiecomité – Fonds Belgische stichting voor auto-moto patrimonium (Koning Boudewijnstichting), Autoworld Bestuurder

Jean-Pierre Alvin*, Public Relations – Autoworld Bestuurder, Voorzitter en lid van clubs

Nicole Alvin, Secretariaat

Freddy Cambier*, Technische Bijstand – Hoogleraar mechanica

Philippe Casse*, Historisch woordvoerder – Automobielhistoricus

Michel Van Eesbeeck, Marketing / Organisatie

Julie Castiaux – Foto club van Habay

Carole Deneef*, Secretariaat – Lerares

Marc Dutrieux, Website & IT – IT consultant

Eric Gorteman, Organisatie – Autodealer

Richard de Jesus, Organisatie – Autodealer

Emmanuel Jacqmard* – Advocaat, Voorzitter van de Bugatti Club

Jeremy Llorens, Organisatie – Autodealer

M. Mazzoni, Organisatie – Autodealer

Nicole & Axel Monnom, Logistiek – Evenementenorganisatoren

Pierre Stekelorum* – Verzekeraar

Albert Thiry, Organisation – Autodealer

Georges Janssen, Starter

José Urlings, Verkeerscontrole / Starter

Leo Van Hoorick*, Organisatie – Autoworld Museoloog

Kontakt

Commémoration Circuit des Ardennes ASBL

Email: circuit.ardennes@gmail.com

Postbus 18
1050 Brussel Wery - Couronne
België

BTW: BE0471 331 314